Kontaktinformasjon

Ansatte ved TAKO-senteret

 

Hilde Nordgarden
Hilde.Nordgarden@tako.no
Klinikksjef
Spesialist i pedodonti, dr. odont
Barnetannpleie
Tlf: 47 01 46 47

Rønnaug Sæves

Rønnaug Sæves
Ronnaug.Saeves@tako.no
Spesialtannlege,
Spesialist i pedodonti, PhD
(barnetannpleie)
Tlf: 90 79 28 86


Pamela Åsten
Pamela.Asten@tako.no
Logoped
Tlf: 90 80 64 87

 

Berit Brenden
Berit.Brenden@tako.no
Pasientkoordinator
Tlf: 90 71 96 64

Stefan Axelsson er spesialist i kjeveortopedi

Stefan Axelsson
Stefan.Axelsson@tako.no
Spesialtannlege, dr. odont.,
Spesialist i kjeveortopedi
(tannregulering)
Tlf: 90 80 31 07

Maung Myint

Maung Myint
Maung.Myint@tako.no
Tannlege, dr. odont.
Tlf: 90 13 52 45 

Sven Asbjørn Støvne
SvenAsbjorn.Stovne@tako.no
Spesialtannlege,
Spesialist i protetikk
(kroner, broer og proteser)
Tlf: 90 80 34 72

Gisela Vasconcelos
Gisela.Vasconcelos@tako.no
Spesialtannlege,
Spesialist i kjeveortopedi
Tlf: 90 77 38 57

Anvor Rossow

Anvor Rossow
Anvor.Rossow@tako.no
Tannlege (barnetannpleie)
Tlf: 90 71 03 93

Maria Redfors
Maria.Redfors@tako.no
Spesialist i kjeve-
og ansiktsradiologi
Tlf: 90 79 96 33

 Anna Helene Yttervoll

Anna Helene Haverinen Yttervoll
AnnaHelene.Yttervoll@tako.no
Tannpleier
Tlf: 90 71 35 46

  Solfrid Sørgjerd Saltnes
SolfridSorgjerd.Saltnes@tako.no
Tannpleier, Ph.D stipendiat 
(forskningspermisjon)
Tlf: 90 79 65 27
 

 

 

Else Kristine Breivik Hals
ElseKristineBreivik.Hals@lds.no
Spesialtannlege, dr. odont
Spes. Oral Kirurgi og oral medisin

 

 

Vesna Stoilkovic
vesna.stoilkovic@tako.no
Logoped
Tlf: 90 81 39 45

 

Malik Mahic
Malik.Mahic@tako.no
Spesialfysioterapeut
Tlf: 90 78 53 79

 
Mari Stølen
Mari.Stolen@lds.no
Logoped
Tlf: 90 69 82 78 


Brynhild Foshaug
Brynhild.Foshaug@tako.no
Kommunikasjonsansvarlig
Tlf: 91 80 37 00

Mira Jeanett Kolve
mirajeanett.kolve@tako.no
Førstekonsulent/Forskningskoordinator
Tlf: 90 80 22 82

 

Sarah Johanna Jakum
Sarah.Jakum@tako.no
Tannhelsesekretær
Tlf: 90 77 04 33

 

 

Sykehustannklinikken:

 Theres Benedicte Gran

Therese Gran
ThereseBenedicte.Gran@tako.no
Seksjonsleder for Sykehus-tannklinikken
Sykehustannlege
Tlf: 90 88 68 14

   Helena Oladottir Haugbo
HelenaOladottir.Haugbo@tako.no
Sykehustannlege
Tlf: 90 84 63 47
         

Zahra Shafiee
Zahra.Shafiee@tako.no
Tannpleier
Tlf: 90 82 99 07

       

Bistra Genova Petkova Wium
BistraGenovaPetkova.Wium@lds.no
Tannlege
Tlf: 47 63 84 23

 Sissel Abrahamsson

Sissel Abrahamsson
Sissel.Abrahamsson@tako.no
Pasientkoordinator
Tlf: 90 86 61 52

 Jeanette Hoel

Jeanette Hoel
Jeanette.hoel@tako.no
Pasientkoordinator
Tlf: 90 84 70 58

 

Vy Thanh Huynh
VyThanh.Huynh@tako.no
Tannpleier
Tlf: 90 82 91 39