TAKO-senteret

Oral helse ved sjeldne diagnoser
tlf: 23 22 59 39
Sykehustannklinikken
tlf: 23 22 59 44

Faks: 22 67 55 51

E-post: tako@tako.no

 

TAKO-senteret består av et nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser, og en sykehustannklinikk som tar i mot medisinske risikopasienter og personer med rus og psykiatri diagnose.