Kontaktinformasjon

Vor Frue Hospital og Post Halvard

Vor Frue Hospital og Post Halvard har lukkede intensivposter for Lovisenberg og Diakonhjemmet sektor, bydelene Frogner, Ullern, Vestre Aker, St. Hanshaugen, Grünerløkka og Gamle Oslo.

Vor Frue Hospital

Tlf:. 22 99 66 00

VFH har tre lukkede intensivposter:

  • Post 1 - 10 døgnplasser, herav et differensiert skjermingsavsnitt med plass til fire pasienter.
     
  • Post 2 - 10 døgnplasser, med mulighet for skjerming av inntil fire pasienter.
     
  • Post 3 - 10 døgnplasser.
     

 
Post Halvard

Tlf.: 24 07 47 50

En lukket intensivpost med 10 døgnplasser inkludert to skjermingsplasser. (tidl. Oslo Hospital psykiatriske sykehus). 

Postadresse er felles for alle avdelinger:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo.