Kontaktinformasjon

Psykiatrisk akuttavdeling

Psykiatrisk akuttavdeling yter hjelp til pasienter fra bydelene Grünerløkka, St. Hanshaugen og Gamle Oslo.

Tlf.: 23 22 60 00
Besøksadresse: Lovisenberggt. 17. 
Postadresse: Lovisenberg Diakonale Sykehus, Postboks 4970 Nydalen, 0440 Oslo.

Avdelingen er inndelt i følgende poster:

  • Inntaksposten - 6 døgnplasser.
  • Post 3 - lukket post med 10 døgnplasser (inkludert tre skjermingsplasser).
  • Post 4 - lukket post med 10 døgnplasser (inkludert tre skjermingsplasser).

 
Psykiatrisk Akuttavdeling skal yte hurtig og effektiv hjelp til alle personer i Lovisenberg sektor som trenger innleggelser på grunn av akutte psykiatriske tilstander. Pasientene skal sikres god diagnostisering, behandling og evaluering. Det skal legges grunnlag og planer for videre behandling i eller utenfor institusjon.