Kontaktinformasjon

Pårørendegruppe våren 2017

Psykiatrisk klinikk ved Lovisenberg Diakonale Sykehus inviterer til Pårørendegruppe våren 2017.

Pårørendegruppe er et tilbud til pasientenes pårørende. Tilbudet er for alle: ektefelle, partnere, foreldre, søsken og barn over 18 år.

Vi informerer om avdelingene, og innleder hver gruppe med ett tema. Vi deler også erfaringer og tar opp forhold som pårørende er opptatt av angående sykehusbehandling, og snakker om problemstillinger som oppstår når en i familien får en psykisk lidelse.

Gruppens form vil bli samtaler, undervisning, informasjon og sosialt samvær.

Onsdag 25. 1.
Presentasjon av klinikken/ miljøterapeutisk arbeid Kine Eriksen og Geir T Bruaset Onsdag 8. 2 Psykose/Symptomer Per Håkon Eikeseth, Overlege LDPS

Onsdag 22. 2.
Psykose/behandling/medisiner Per Håkon Eikeseth, Overlege

Onsdag 8.3.
Kognisjon – viktig kunnskap Maj Egeland, Psykolog

Onsdag 22.3.
Jobbmestring/Tilbud Ann-Mari Bakøy, Enhetsleder

Onsdag 5.4.
Presentasjon Fact team, tilbud etter utskrivelse Eirik Ystad, Leder Fact gamle Oslo

Tid: Kl. 17.00 - 18.30

Sted: Undervisningsrommet i 1.etage, Vor Frue Hospital, Ullevålsvn.

Ring på til Post 1, 2 eller 3 for å bli sluppet inn. Interesserte kan henvende seg til personalet eller ringe:

Ekspedisjonen Tlf. 22 99 66 20 for kontakt med Kine Eriksen eller Geir Tarje Bruaset. Det er ingen påmelding, - men det er fint hvis vi vet omtrent hvor mange som kommer.

Med vennlig hilsen

Kine Eriksen
Avd.spl. Post 16, Oslo Hospital
E-post: kine.eriksen@lds.no

Geir Tarje Bruaset
Ledende spesialsykepleier, Post 3 Vor Frue Hospital
E-post: gtab@lds.no