Psykiatrisk klinikk

Psykiatrisk klinikk består av 7 sengeposter lokalisert på tre steder:

Psykiatrisk Akuttavdeling - Tlf: 23 22 60 00
Besøksadresse: Lovisenberggt. 17

Vor Frue Hospital - Tlf: 22 99 66 00
Besøksadresse: Ullevålsveien 2

Post Halvard - Tlf: 24 07 47 50
Besøksadresse: Oslo Hospital, Ekebergveien 1c
(tidl. Oslo hospital psykiatriske sykehus).

Felles postadresse: Lovisenberg Diakonale Sykehus, Postboks 4970 Nydalen, 0440 Oslo

Vor Frue Hospital og Post Halvard

Vor Frue Hospital og Post Halvard har lukkede intensivposter for Lovisenberg og Diakonhjemmet sektor, bydelene Frogner, Ullern, Vestre Aker, St. Hanshaugen, Grünerløkka og Gamle Oslo.

Les mer
martin-veland_2-sussanne-ward-ådlandsvik_600x300png

Redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern

Til tross for at helsemyndighetene lenge har hatt som mål å redusere bruken av tvang i psykisk helsevern er tvangsbruken stabil. Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har man gjennomført et prosjekt som reduserte bruken av mekaniske tvangsmidler med 85%.

Les mer