Psykiatrisk klinikk

Psykiatrisk klinikk består av 7 sengeposter lokalisert på tre steder:

Psykiatrisk Akuttavdeling - Tlf: 23 22 60 00
Besøksadresse: Lovisenberggt. 17

Vor Frue Hospital - Tlf: 22 99 66 00
Besøksadresse: Ullevålsveien 2

Post Halvard - Tlf: 24 07 47 50
Besøksadresse: Oslo Hospital, Ekebergveien 1c
(tidl. Oslo hospital psykiatriske sykehus).

Felles postadresse: Lovisenberg Diakonale Sykehus, Postboks 4970 Nydalen, 0440 Oslo