Kontaktinformasjon

Slik finner du Nic Waals Institutt

Besøksadressen er Spångbergv. 25 ved Voldsløkka i Oslo. Henvendelser angående øyeblikkelig hjelp tas imot i hele åpningstiden. Utenom åpningstid kan du henvende deg til Psykiatrisk vakttjeneste ved Legevakten, tlf. 22 93 22 93.

Postadresse:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
avd. Nic Waals Institutt
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo

Telefon: 22 02 88 00
Telefax: 22 02 88 01

Åpningstid:
Mandag - fredag
Kl. 08.00 - 15.45 (15.00)

Offentlige transportmidler:
Bussrute 34, stoppested Voldsløkka eller bussrute 20, 37, 49S, 54, stoppested Sagene kirke.

Henvendelser angående øyeblikkelig hjelp tas imot i hele åpningstiden. Utenom åpningstid kan du henvende deg til Psykiatrisk vakttjeneste ved Legevakten, tlf. 22 93 22 93