Kontaktinformasjon

Pakkeforløp for hvem?

Anne-Stine Meltzer, klinikksjef Nic Waals Institutt og fagansvarlig pakkeforløp barn og unge, foredrar på Brukerrådseminaret 20/11.

Brukerrådet i Klinikk psykisk helse og avhengighet inviterer til seminar på Litteraturhuset mandag 20. november 2017.

Her settes søkelys på den planlagte innføringen av pakkeforløp for rus og psykisk helse. Pakkeforløp skal bidra til pasientens helsetjeneste gjennom økt brukermedvirkning, bedre samhandling og likeverdig behandling.

Hva vil dette åpne for i form av muligheter og utfordringer?

Anne-Stine Meltzer er styreleder i Norsk forening for barn og unges psykiske helse og klinikksjef ved Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Meltzer er samtidig fagansvarlig for pakkeforløp barn og unge utredning og behandling, og foredrar om pakkeforløp for psykisk helsevern.

Mandag 20. november, kl. 12.00 - 17.00. Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, i Wergelandsalen. Gratis inngang.

Se også vedlagte program.