Kontaktinformasjon

Post 8 - Hjerte, slag og akuttgeriatri

Henvisning

Post 8 har 26 senger og behandler i hovedsak hjertesyke og slagrammede pasienter, samt andre indremedisinske pasienter.

Post 8 har 26 senger og behandler i hovedsak hjertesyke og slagrammede pasienter, samt andre indremedisinske pasienter. Diagnoser vi forholder oss mye til er hjerteinfarkt, hjertesvikt, atrieflimmer, ustabil angina pectoris, hjerteopererte pasienter, akutt hjerneslag og akutt funksjonssvikt.

Geriatrisk poliklinikk: utredning av de vanligst geriatriske tilstander
Slagpoliklinikk: kontroll og videre oppfølging etter hjerneslag.
Seksjonsoverlege hjertesykdommer Torstein Jensen.
Seksjonsoverlege geriatri Tor Olav Rui.

Seksjonsleder: Gro Mikkelsen
Ass. Seksjonsleder: Heidi Hammerstad
Fagsykepleiere: Leif Brunsvik og Shira Aronzon
Seksjonsoverlege hjertesykdommer: Torstein Jensen.
Seksjonsoverlege geriatri/hjerneslag: Tor Olav Rui.

Telefonnummer: 23 22 59 80
Beliggenhet: 3. etasje fra sykehusets hovedresepsjon

Posten har kun enkeltrom og dobbeltrom.

Posten har faste leger. I tillegg ha posten et godt tverrfaglig samarbeid. Det tverrfaglige teamet består av sykepleier, hjelpepleier, leger, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, tannlege og prest.

Ledige stillinger hos oss finner du med sykehusets øvrige stillingsutlysninger.