Kontaktinformasjon

Post 7 - Lunge, Hematologi og Onkologi

Henvisning

Post 7 har 24 senger og behandler pasienter innefor lunge, hematologi og onkologi.

Vi behandler blant annet pasienter med:

 • KOLS
 • Astma
 • Traceostomier,
 • Oksygentilpasning
 • Pleuratapping
 • Thoraxdren
 • Anemier,
 • Lungeembolier
 • Cancer
 • Dyp vene trombose
 • Cellegiftbehandling

 
Avdelingssykepleier: Caroline Hammer

Assisterende sykepleier: Anja Bangen

Fagutviklingssykepleiere: Kristina Kvebæk / Marte Nickelsen

Seksjonsoverlege hematologi: Astrid Bergrem

Seksjonsoverlege lungesykdommer: Ulrich Mack

 

Telefonnummer: 23 22 58 70

Beliggenhet: 3. etasje, fra sykehusets hovedresepsjon.

På dagtid svarer vår postsekretær Grete på alle henvendelser. På kveld og natt overføres telefonene til en vakttelefon.

Flere av våre pasienter har en kronisk sykdom slik at de kommer tilbake når sykdommen forverres. Det gir oss mulighet til å bli godt kjent med våre pasienter.

Posten har et tett samarbeid med Hospice Lovisenberg, og lindrende team deltar på visitt i ukedagene. Avdelingen har sykepleiere med videreutdanning i onkologi og psykiatri, samt en kreftsykepleier under utdanning.

Avdelingssykepleier kan kontaktes direkte på e-post carha@lds.no Av personverngrunner bør du ikke sende personlige helseopplysninger på e-post.

Ledige stillinger hos oss finner du sammen med sykehusets øvrige utlysninger.