Kontaktinformasjon

Medisinsk akuttmottak

Telefon: 23 22 57 00 / 5701

Beliggenhet: 1. etasje fra sykehustets hovedresepsjon

I gjennomsnitt tar vi imot 21 pasienter i døgnet, dette er både akutte og elektive innleggelser. Det blir gjort en vurdering av pasienten før eventuell behandling startes. I løpet av året har vi ca 600 polikliniske konsultasjoner. Enheten har også 4 observasjonssenger.