Klinisk støtte KLE

Enheten Klinisk Støtte – Klinisk ernæring, logopedi, ergoterapi er en enhet som ivaretar pasienters behov for:

- Ernæringsmessig utredning og behandling
- Utredning og behandling av kommunikasjons- spise- og svelgevansker
- Kognitiv utredning, funksjonsvurdering og opptrening

Vi samarbeider tverrfaglig med relevante interne avdelinger og bistår med videre henvisning til eksterne instanser ved behov. Fagutvikling og faglig oppdatering er et viktig fokus som bidrar til å sikre kvaliteten på våre tjenester.

Klinisk ernæring

Kliniske ernæringsfysiologer utøver medisinsk ernæringsbehandling for sykehusets pasienter.