Kontaktinformasjon

Geriatrisk og Slag poliklinikk

Henvisning

Geriatrisk poliklinikk og Slagpoliklinikk består av leger, nevropsykolog, sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeut og helsesekretærer, flere med spesialkompetanse innen geriatri og hjerneslag.

 

Ved behov konsulteres annet helsepersonell. Poliklinikken har et tett samarbeid med kommunehelsetjenesten.Slagpoliklinikk: kontroll og videre oppfølging etter hjerneslag av tverrfaglig team med kompetanse innen hjerneslag.

Seksjonsleder: Gro Mikkelsen

Fagutviklingssykepleier: Torunn Gjerpe

For mer informasjon og/eller avbestilling av time: telefon ekspedisjon: 23 22 62 00

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 08.00-15.30 (stengt helligdager)

Beliggenhet: 2. etasje. Adkomst hovedinngang i 1 etasje eller Øre-Nese-Hals-inngang i 2 etasje (Hjørneinngang)

Avbestilling av time