Kontaktinformasjon

Lovisenberg sykehusapotek

Mandag - 09:00 - 16:00. Tirsdag - fredag 08:00 - 16:00. Lørdag og søndag stengt.

E-post: Lovisenberg.oslo@apotek.no

Telefon: 23 22 54 00

Telefax: 22 67 41 05

Apoteker: Jan Egil Røe