Kontaktinformasjon

Voksenpsykiatriske poliklinikker

Henvisning

Lovisenberg DPS har tre poliklinikker som gir tilbud til hver sin bydel, henholdsvis St. Hanshaugen, Gamle Oslo og Grünerløkka.

Alle de tre poliklinikkene holder til i Hagegata 32.

Alle tre poliklinikkene har god tilgang på kompetent, tverrfaglig personale og tilbyr diagnostisk utredning og behandling. Pasientgruppen er sammensatt hva gjelder diagnoser, problematikk og funksjon, men pasienten skal være i behov av spesialisthelsetjenester der 1. linjetilbud ansees utilstrekkelig.

Avbestilling av time