Voksenpsykiatriske poliklinikker

Henvisning

Lovisenberg DPS har tre poliklinikker som gir tilbud til hver sin bydel, henholdsvis St. Hanshaugen, Gamle Oslo og Grünerløkka.

To av tre poliklinikker holder til i Hagegata 32. Poliklinikk St.Hanshaugen holder til i Lovisenberggata 21G.

Alle tre poliklinikkene har god tilgang på kompetent, tverrfaglig personale og tilbyr diagnostisk utredning og behandling. Pasientgruppen er sammensatt hva gjelder diagnoser, problematikk og funksjon, men pasienten skal være i behov av spesialisthelsetjenester der 1. linjetilbud ansees utilstrekkelig.

Avbestilling av time