Kontaktinformasjon

Kursbaserte grupper

Økt kunnskap gir økt mestring. Kursbaserte grupper gir mulighet til å lære mer om spesifikke lidelser og metoder, samt å møte andre mennesker med tilsvarende erfaringer.

Vi tilbyr tre forskjellige kursbaserte grupper:

 

Stabiliseringskurs ved traumelidelser

Traumebehandling foregår i faser. Første fase innebærer en psykoedukativ tilnærming, der målet er å tilegne seg informasjon, ferdigheter og verktøy for å takle egne symptomer. Vi går gjennom normale reaksjoner etter unormale hendelser (traumer). Hver kursdag har et eget tema og øvelser knyttet til det aktuelle temaet.

Les mer i brosjyren øverst til høyre på denne siden.

Kurs i bipolar lidelse

Gruppen tilbys kun de som er i aktiv behandling ved poliklinikken. Metoden er undervisning, gruppediskusjoner og utveksling av erfaringer mellom deltakerne. Det er også hjemmeoppgaver mellom hver kursdag. For å få utbytte av kurset er det nødvendig med en viss grad av konsentrasjon og oppmerksomhet.

Les mer i brosjyren øverst til høyre på denne siden.

Kognitiv gruppebehandling av sosial fobi

Tanker, forestillinger, forventninger, tokninger av situasjoner avgjør hvordan vi føler oss og hvordan vi handler. Metoden i denne gruppen er undervisning, felles refleksjon, eksponering, hjemmeoppgaver og gjensidig samarbeid.

Les mer i brosjyren øverst til høyre på denne siden.