Kontaktinformasjon

Seksjon Døgn

Henvisning

Lovisenberg DPS har 17 døgnplasser i det som tidligere var Oslo Hospital. To av plassene disponeres av Akutteamet.

 

Seksjon døgn gir et tverrfaglig behandlingstilbud med vekt på individualsamtaler, miljøterapeutiske tiltak, fysisk aktivitet, medikamentell behandling og deltakelse i fellesaktiviteter, samt medikamentfritt behandlingstilbud.

Utredning av den enkeltes ressurser, sosiale ferdigheter og funksjon er en sentral del av behandlingen. Det samme gjelder tilrettelegging for videre behandling etter utskrivelse i samarbeid med oppfølgende instanser. 

Seksjon døgn mottar henvisninger fra Lovisenbergs opptaksområde, fra Lovisenberg DPS, psykiatrisk klinikk og fastleger. Henvisningene vurderes fortløpende av ansvarlig overlege og behandles i eget inntaksmøte i seksjonen hver uke.