Kontaktinformasjon

Seksjon Døgn

Henvisning

Lovisenberg DPS har 17 døgnplasser. To av plassene disponeres av Akutteamet.

Seksjon døgn gir et tverrfaglig behandlingstilbud med vekt på individualsamtaler, miljøterapeutiske tiltak, fysisk aktivitet, medikamentell behandling og deltakelse i fellesaktiviteter, samt medikamentfritt behandlingstilbud.

Utredning av den enkeltes ressurser, sosiale ferdigheter og funksjon er en sentral del av behandlingen. Det samme gjelder tilrettelegging for videre behandling etter utskrivelse i samarbeid med oppfølgende instanser. 

Seksjon døgn mottar henvisninger fra Lovisenbergs opptaksområde, fra Lovisenberg DPS, psykiatrisk klinikk og fastleger. Henvisningene vurderes fortløpende av ansvarlig overlege og behandles i eget inntaksmøte i seksjonen hver uke.