Kontaktinformasjon

Ruspoliklinikken

Henvisning

Ruspoliklinikken holder til i Trondheimsveien 80. Ruspoliklinikken tilbyr poliklinisk utredning og behandling innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til personer med skadelig eller avhengig bruk av rusmidler.

 

Det er bruk knyttet til både illegale rusmidler, alkohol, medikamenter og spilleavhengighet. Målgruppen er personer med og uten tilleggsproblematikk av lettere til moderate psykiske lidelser.

Poliklinikken har funksjon som psykiatrisk ungdomsteam (PUT) som er spesialet rettet mot personer under 30 år som har utfordringer med rus, psykisk helse og psykososiale problemer.

Ruspoliklinikken er tverrfaglig sammensatt og består av psykologer, overleger, sykepleiere og sosionomer.

Poliklinikken har et tett samarbeid med andre instanser som fastlege, NAV, psykisk helsevern og døgnbehandlingsinstitusjoner i TSB, når dette er nødvendig for pasientens rehabilitering.

Avbestilling av time