Kontaktinformasjon

Ruspoliklinikken

Ruspoliklinikken RUPO/PUT er et poliklinisk behandlingstilbud innen fagområdet tverrfaglig spesialister behandling (TSB) til personer med skadelig eller avhengig bruk av rusmidler. 

 
RUPO holder til i Trondheimsveien 80.
 

Henvisning

Målgruppen til poliklinikken er hele spekteret av rus- og avhengighetstilstander med komorbide psykiske lidelser. Det er også tilbud om ulike former for gruppebehandling på poliklinikken. Det er spesielt fokus på de yngste pasientene mellom 18 og 30 år (PUT).

Poliklinikken gir et integrert og fleksibelt behandlingstilbud med fokus på behandling av både rus og psykisk lidelse.
Det er bruk knyttet til både illegale rusmidler, alkohol, medikamenter og spilleavhengighet. Mht psykiske tilstander består pasientpopulasjonene av personer med hele spekteret av symptomlidelser, med unntak av schizofrenitilstander eller alvorlige psykoser.

Ruspoliklinikken er tverrfaglig sammensatt og består av psykologer, leger og sosionomer.

Poliklinikken har et tett samarbeid med andre instanser som fastlege, NAV, psykisk helsevern og døgnbehandlingsinstitusjoner i TSB, når dette er nødvendig for pasientens rehabilitering.

Avbestilling av time