Kontaktinformasjon

Søvnskolen

Søvnproblemer er svært vanlig i befolkningen, og regnes som en betydelig medvirkende årsak til at mange også utvikler angst- og depresjonsplager.

Søvnskolen bygger på kunnskap om gode søvnvaner og kognitiv teori. Kursdeltakerne får opplæring i kognitive modeller for å endre egne uhensiktsmessige tanker og handlings-mønstre knyttet til søvnproblemene. På kurset lærer deltagerne mer om hva søvn er, hva som opprettholder dårlige søvnvaner og hva som skal til for å endre disse. Søvnrestriksjon er et sentralt element i dette tilbudet og vil ofte kreve høy grad av motivasjon og egeninnsats fra deltakerne.

Vedlegg