Kontaktinformasjon

Nevropsykologiske tjenester

Lovisenberg DPS har to nevropsykologer som gir tilbud til LDPS seksjoner samt Psykiatrisk klinikk. Nevropsykologisk poliklinikk holder til i Hagegata 32

Henvisning

Mal for henvisning finnes i DIPS under dokumenttype: Vedlegg intern henv. nevropsykolog LDPS