Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon til enhetene ved LDPS

Sykehusets postadresse er: Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg DPS, Postboks 4970 Nydalen, 0440 Oslo.

Enhetene ved Lovisenberg distriktspsykiatriske senter har besøksadressene:

 Seksjon/Enhet

Besøksadresse

Telefon

Telefax
Seksjon Døgn Lovisenberggt. 21F 24 07 44 00 24 07 47 01
Akutteam Hagegata 32 24 07 44 00 24 07 45 51
Ambulant Psykose Avhengighet Sikkerhet (APAS) Hagegata 32 24 07 44 00 24 07 44 01
Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Gamle Oslo Hagegata 32 24 07 44 00 24 07 44 01
Voksenpsykiatrisk poliklinikk, St. Hanshaugen Lovisenberggt. 21G 24 07 44 00 24 07 44 01
Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Grünerløkka Hagegata 32 24 07 44 00 24 07 44 01
Storby- og flyktningeteam Hagegata 32 24 07 44 00 24 07 44 01
Depot-team Trondheimsveien 80 24 07 44 00 24 04 36 01
Ruspoliklinikken Trondheimsveien 80 24 07 44 00  24 04 36 01 
Seksjon Gruppebehandling Spångbergveien 25B 24 07 44 00 22 02 89 01
Raskere Tilbake Spångbergveien 25B 24 07 44 00 22 02 89 01
FACT Grünerløkka Trondheimsveien 80 95 70 06 46  
FACT Gamle Oslo Hedmarksgata 23 98 24 45 98  
FACT St. Hanshaugen Sofiesgate 4 48 20 30 67