Kontaktinformasjon

Akutteam

Akutteamet tar i mot henvendelser alle hverdager fra kl. 8:00 - 16:00. Det er lav terskel for å ta kontakt.
Møt opp i Hagegata 32, ring eller skriv. 
Tlf: 24 07 45 00
E-post: ldps-akutteam@lds.no 

Akutteamet er en ambulant og stasjonær psykiatrisk vakttjeneste for bydel St. Hanshaugen, Bbydel Gamle Oslo og bydel Grünerløkka.

Teamet er tverrfaglig sammensatt av blant annet psykiater, lege, psykolog og spesialsykepleierer. Teamet foretar vurderinger og undersøkelser av psykisk helsetilstand ved behov for øyeblikkelig hjelp i forbindelse med akutte situasjoner og kriser.

Akutteamets tilbud:

  • Vurdering av psykisk helsetilstand
  • Støtte og veiledning
  • Oppfølging ved kriser
  • Møter deg der du er
  • Kan fungere som bindeledd mellom sykehus, DPS og bydel
  • Mobiliserer og involverer nettverk
  • Veileder og gir råd til familie, pårørende og samarbeidspartnere
  • Vurdere behov for opphold ved Lovisenberg DPS Seksjon døgn eller sykehusinnleggelse
  • Teamet tilbyr inntil 4 oppfølgende konsultasjoner etter førstegangsvurdering.

 
Henvend deg direkte i Hagegata 32 eller kontakt oss på telefon. Dersom det er ønskelig kan akutteamet besøke deg hjemme eller et annet sted.

Søkeord: Akutt, DPS, LDPS.