Lovisenberg DPS

Sentralbord: 24 07 44 00 (8-15:30)

Postadresse: Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg DPS,  
Postboks 4970 Nydalen, 0440 Oslo,

Avbestilling av time

Henvisning

Lovisenberg distriktspsykiatriske senter (LDPS) gir behandlingstilbud innen psykisk helsevern og rusbehandling til den voksne befolkningen i bydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo og Grünerløkka.

Kontaktinformasjon til enhetene ved LDPS


Ruspoliklinikken

Ruspoliklinikken RUPO/PUT er et poliklinisk behandlingstilbud innen fagområdet tverrfaglig spesialister behandling (TSB) til personer med skadelig eller avhengig bruk av rusmidler. 

Les mer

Raskere tilbake

Raskere tilbake ved Lovisenberg DPS tilbyr behandling på dagtid alle dager, og på kveldstid frem til kl. 20.30 på mandag, tirsdag og onsdag.

Seksjon ambulant virksomhet

Lovisenberg DPS har seks ulike team som yter ambulante tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser.

Seksjon gruppebehandling

Seksjon gruppebehandling består av et tverrfaglig team. Vi tilbyr et vidt spekter av behandlingsgrupper, og tar utgangspunkt i fire forskjellige innfallsvinkler: samtale, kropp, kreativitet og kunnskap.