Kontaktinformasjon

Reduksjon av tvang

Psykiatrisk akuttmottak (tidl: Inntaksposten) ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, påbegynte i 2013 et prosjekt med hensikt å bidra til modernisering av norsk akuttpsykiatri ved bla. å redusere generell bruk av tvangsmidler. Prosjektet er forankret i leder- og personalgruppen, og har utviklet rutiner til bruk i avdelingen på bakgrunn av klinisk erfaring og forskningslitteratur.

Utviklingen omfatter miljøterapeutiske intervensjoner, egenutviklede intervjuskjema, veiledning på aggresjonsforebygging, deeskalerende teknikker, prosedyrer for konflikthåndtering m.m. Prosjektet har så langt hatt hovedfokus på alternative løsninger til mekaniske tvangsmidler for håndtering av aggressiv og selvskadende atferd. I prosjektperioden er denne type tvangsbruk redusert med 85%.

Artikler

 
Presentasjoner og skjema

 
Lovverk

 
Om oss

 
Martin Veland
arbeider som klinikksjef på Klinikk for psykisk helsevern (tidl: Psykiatrisk klinikk) ved Lovisenberg Sykehus.

Anders Jacob arbeidet tidligere ved på allmenpsykiatrisk poliklinikk ved Lovisenberg DPS.