Kontaktinformasjon

Reduksjon av tvang

Om AKU-LDS

 
Psykiatrisk akuttavdeling ved Lovisenberg Sykehus ligger ved St. Hanshaugen i Oslo, og består av en inntakspost og to akuttposter med til sammen 26 sengeplasser. Akuttavdelingen yter helsehjelp til pasienter fra bydel Grünerløkka, St. Hanshaugen og Gamle Oslo, og har ca 900 innleggelser i året.

Om prosjektet


Inntaksposten ved psykiatrisk akuttavdeling, Lovisenberg Sykehus, påbegynte i 2013 et prosjekt med hensikt å bidra til modernisering av norsk akuttpsykiatri ved bla. å redusere generell bruk av tvangsmidler. Prosjektet er forankret i leder- og personalgruppen, og har utviklet rutiner til bruk i avdelingen på bakgrunn av klinisk erfaring og forskningslitteratur.

Utviklingen omfatter miljøterapeutiske intervensjoner, egenutviklede intervjuskjema, veiledning på aggresjonsforebygging, deeskalerende teknikker, prosedyrer for konflikthåndtering m.m. Prosjektet har så langt hatt hovedfokus på alternative løsninger til mekaniske tvangsmidler for håndtering av aggressiv og selvskadende atferd. I prosjektperioden er denne type tvangsbruk redusert med 85%.

Artikler

 
Presentasjoner og skjema

 
Lovverk

 
Om oss

 
Martin Veland
arbeider som klinikksjef på psykiatrisk avdeling ved Lovisenberg Sykehus.

Anders Jacob arbeider på allmenpsykiatrisk poliklinikk ved Lovisenberg DPS.