Kontaktinformasjon

Pårørendegruppe våren 2019

Klinikk for psykisk helsevern ved Lovisenberg Diakonale Sykehus inviterer til Pårørendegruppe våren 2019.

Pårørendegruppe er et tilbud til pasientenes pårørende. Tilbudet er for alle: ektefelle, partnere, foreldre, søsken og barn over 18 år.

Vi informerer om avdelingene, og innleder hver gruppe med ett tema. Vi deler også erfaringer og tar opp forhold som pårørende er opptatt av angående sykehusbehandling, og snakker om problemstillinger som oppstår når en i familien får en psykisk lidelse.

Gruppens form vil bli samtaler, undervisning, informasjon og sosialt samvær.

Program

 

Onsdag 30.januar: Kognisjon/hverdagsfungering - Maj Egeland, psykologspesialist

Onsdag 13.februar: Lovverk og pårørendes rolle - Thale Rugsveen, lege

Onsdag 27.februar: Psykose og medisiner - Per-Håkon Eikeseth, overlege

Onsdag 13.mars: Psykose og behandling - Per-Håkon Eikeseth, overlege

Onsdag 27.mars: Informasjon om DPS og FACT team - Toril Anthonessen, psykiatrisk sykepleier/teamleder i FACT

Onsdag 10.april: Fysisk trening og ernæring - Ellen Raugstad psykomotorisk fyisoterapeut og Maren Komperød, klinisk ernæringsfysiolog

Onsdag 24.april: Jobbmestring og muligheter - Hanne E. Guntvedt, spesialergoterapeut og Oda Pettersen, ergoterapeut

Tid: Kl. 17.00 - 18.30
Sted: Lovisenberggata 21F, oppmøte ekspedisjonen

Ved spørsmål kontakt gjerne pårørendegruppa ved Jon Texmon på tlf: 95793444,
Carina Midgaard tlf: 99797795 eller Geir Tarje Bruaset på tlf: 97697845

Med vennlig hilsen
Carina Midgaard - Avdelingssykepleier
Jon Texmon - Avdelingssykepleier
Geir Tarje Bruaset - Psykiatrisk sykepleier