Kontaktinformasjon

Pårørendegruppe våren 2018

Klinikk for psykisk helsevern ved Lovisenberg Diakonale Sykehus inviterer til Pårørendegruppe våren 2018.

Pårørendegruppe er et tilbud til pasientenes pårørende. Tilbudet er for alle: ektefelle, partnere, foreldre, søsken og barn over 18 år.

Vi informerer om avdelingene, og innleder hver gruppe med ett tema. Vi deler også erfaringer og tar opp forhold som pårørende er opptatt av angående sykehusbehandling, og snakker om problemstillinger som oppstår når en i familien får en psykisk lidelse.
Gruppens form vil bli samtaler, undervisning, informasjon og sosialt samvær.

Program pårørendegruppa Klinikk for psykisk helsevern  vår 2018

Onsdag 21.2 - Informasjon om nybygg, Kine Eriksen og Geir T. Bruaset
Onsdag 7.3. - Psykose, bipolar lidelse, Per Håkon Eikeseth overlege
Onsdag 21.3. - Psykose/behandling, Per H. Eikeseth , overlege
Onsdag 4.4 - Kognitiv terapi - Kine Eriksen og Geir T. Bruaset
Onsdag 18.4 - Endret lovverk – erfaring så langt, Thale Rugsveen Lege, LDS
Onsdag 2.5 - Kognisjon – viktig kunnskap - Maj Egeland, psykolog

Tid: Kl. 17:00 - 18:30
OBS! Nytt sted:
Sted: Undervisningsrommet i 1.etasje, rom 134, Lovisenberggata 21

Det er ingen påmelding, - men det er fint hvis vi vet omtrent hvor mange som kommer.

Med vennlig hilsen

Kine Eriksen      
Avd.spl. Post 3A                                                             
Tlf: 90786712                                                                  
E-post: kine.eriksen@lds.no

Geir Tarje Bruaset
Gruppeleder, post 4B
Tlf: 97697845
E-post: gtab@lds.no