Kontaktinformasjon

Pårørendegruppe høsten 2018

Klinikk for psykisk helsevern ved Lovisenberg Diakonale Sykehus inviterer til Pårørendegruppe høsten 2018.

Pårørendegruppe er et tilbud til pasientenes pårørende. Tilbudet er for alle: ektefelle, partnere, foreldre, søsken og barn over 18 år.

Vi informerer om avdelingene, og innleder hver gruppe med ett tema. Vi deler også erfaringer og tar opp forhold som pårørende er opptatt av angående sykehusbehandling, og snakker om problemstillinger som oppstår når en i familien får en psykisk lidelse.

Gruppens form vil bli samtaler, undervisning, informasjon og sosialt samvær.

Program pårørendegruppa Klinikk for psykisk helsevern høsten 2018

Onsdag 12.9 - Om behandling i klinikken, Martin Veland, klinikksjef 
Onsdag 26.9 - Informasjon om DPS/FACT team, Toril Anthonessen, teamleder
Onsdag 10.10 - Psykose/behandling, Per Håkon Eikeseth, overlege
Onsdag 24.10 - Psykose og medisiner, Per Håkon Eikeseth, overlege
Onsdag 7.11 - Kognisjon – viktig kunnskap, Maj Egeland psykolog
Onsdag 21.11 - Lovverk og pårørendes rolle, Thale Rugsveen Lege, LDS
Onsdag 5.12 - Jobbmestring og muligheter, Hanne E. Gunntveit

Tid: Kl. 17.00 - 18.30
Sted:  Lovisenberggata 21F, oppmøte ekspedisjonen
 
Interesserte kan henvende seg til pårørendegruppa ved Jon Texmon på tlf: 95793444,
Carina Midgaard tlf: 99797795 eller Geir Tarje Bruaset på tlf  97697845
Det er ingen påmelding, - men det er fint hvis vi vet omtrent hvor mange som kommer.

Med vennlig hilsen
Jon Texmon - Enhetsleder, Post 3B    
Carina Midgaard - Ledende spesialsykepleier Post 4B
Geir Tarje Bruaset - Ledende spesialsykepleier Post 4B