Kontaktinformasjon

Om klinikken

Klinikk for psykisk helsevern består av et akuttmottak (PAM) og 6 poster med tilsammen 66 døgnplasser.

Klinikken samlokaliserte hele virksomheten i nytt bygg i Lovisenberggata 21F i februar 2018. Vi kan dermed tilbyd pasienter og ansatte moderne og funksjonelle lokaler, og har et stort og godt samlet fagmiljø samlet på et sted.

Behandling og utredning gis både ved akutte og mer langvarige psykiske lidelser til befolkningen i bydelene St.Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka, Ullern, Vestre Aker og Frogner.

Vi arbeider i team rundt hver pasient. Teamene består av syke-/vernepleiere, miljøterapeuter, leger, psykologer, sosionomer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, musikkterapeuter o. a. ut fra hva slags behov pasienten har og hva slags behandling som iverksettes.