Kontaktinformasjon

Rom for stillhet og bønn åpnet

Mandag 19. november ble "Rom for stillhet og bønn" åpnet i psykisk helsevern-bygget.

Hovedprest Eirik Os har ledet arbeidet med å skape "Rom for stillhett og bønn". Rommet skal være et åpent rom der alle uansett tro eller livvsyn kan finne ro.

Hovedprest Eirik Os har ledet arbeidet med å lage "Rom for stillhet og bønn". Han forteller om et spennende samarbeid med blant andre Kirkelig Kulturverksted for å skape et rom der alle uansett tro eller livssyn skal kunne oppleve nærvær og ro. -Vi har lagt vekt på å skape et rom der alle skal kunne føle seg velkommen, forteller Os. -Det er bevisst ikke brukt religiøse symboler i rommet.

Rommets utforming gjør at noen vil kunne assosiere det med et kapell mens andre vil ha andre assosiasjoner. Her kan  be om man ønsker det, eller bare sitte rolig og ha en stille stund eller lytte til musikk.

Lovisenberg Diakonale Sykehus har sine røtter i en kristen tradisjon. Den offisielle åpningen hadde "Røtter og mangfold" som overskrift. -Vi ønsker med dette å vise at vi både holder fast ved røttene og tar inn over oss mangfoldet i tro og livvssyn.

Rommet ble offisielt åpnet mandag 19. november med en rekke gjester fra samarbeidspartnere og eiere. Foruten taler og hilsener hadde Solveig Slettahjell minikonsert.

-Døra til rommet skal alltid være på gløtt. Her skal pasienter og ansatte føle seg velkommen til en stille stund for ro og ettertanke. Etter hvert kan det bli aktuelt å arrangere gudstjenester her. Rommet ligger i byggets 6. etasje.

Solveig Slettahjell hadde minikonsert ved åpningen av rommet.