Kontaktinformasjon

Roald Torpenbergs legat 2019

Det kan nå søkes om tildeling av midler fra Roald Torpenbergs legat. Også i år er det kun rom for å foreta én tildeling. Søknadsfrist er onsdag 1.mai.

Søknad bes sendes til styrets sekretær Sissel Moen, enten per mail eller per post:

Roald Torpenbergs legat 
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS
Postboks 4970 Nydalen              
0440 Oslo 

Klinikk for psykisk helsevern v/Sissel Moen
e-post: simo@lds.no

Styremøtet hvor tildeling for 2019 besluttes vil bli  avholdt i mai, og alle søkere vil motta svar på sin søknad i løpet av mai måned.