Kontaktinformasjon

Psykisk helsevern LDS har flyttet

Klinikk for psykisk helsevern har flyttet fra hhv. Lovisenberggt. 17 og Ullevålsveien 1 til Lovisenberggt. 21f. Se vedlagte kart.

Fra 9. februar 2018 er hele virksomheten samlet i et nytt bygg i Lovisenberggaten 21f.