Kontaktinformasjon

Psykisk helsevern LDS har flyttet

Klinikk for psykisk helsevern har flyttet fra hhv. Lovisenberggt. 17, Ekebergveien 1 og Ullevålsveien 1 til Lovisenberggt. 21F. Se vedlagte kart.

Fra 2018 er hele virksomheten samlet i et nytt bygg i Lovisenberggaten 21F.