Kontaktinformasjon

Disputas: Kristin Østlie

Kristin Østlie, rådgiver ved Klinikk for psykisk helsevern, forsvarte sin doktorgradsavhandling fredag 2/3.

Les mer om disputasen på Universitet i Oslos nettsider.

Vi gratulerer Kristin med godt arbeid og en flott disputas!