Klinikk for psykisk helsevern

Ekspedisjon: 23 22 60 00
Akuttmottak: 23 22 60 30
Post 2A: 22 99 66 80
Post 2B: 23 22 61 00
Post 3A: 24 07 47 80
Post 3B: 23 22 60 80
Post 4A: 22 99 67 30
Post 4B: 22 99 67 70

Besøksadresse: Lovisenberggt. 21F
Postadresse: Lovisenberg Diakonale Sykehus, Postboks 4970 Nydalen, 0440 Oslo
E-post: psyk@lds.no 

Klinikk for psykisk helsevern består av et akuttmottak med 6 døgnplasser og 6 lukkede sengeposter med 10 døgnplasser hver.

pakkeforloep_hoeie_img_2369_600x300jpg

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Et pakkeforløp skal være et helhetlig, kunnskapsbasert og standardisert pasientforløp som skal bidra til at alle pasienter får rett behandling til rett tid.

Les mer