Klinikk for psykisk helsevern

Ekspedisjon: 23 22 60 00
Akuttmottak: 23 22 60 30
Post 2A (tidl VFH post 1): 22 99 66 80
Post 2B (tidl AKU post 4): 23 22 61 00
Post 3A (tidl Oslo Hospital post 16/Halvard): 24 07 47 80
Post 3B (tidl AKU post 3): 23 22 60 80
Post 4A (tidl VFH post 2): 22 99 67 30
Post 4B (tidl VFH post 3): 22 99 67 70
Besøksadresse: Lovisenberggt. 21F
Postadresse: Lovisenberg Diakonale Sykehus, Postboks 4970 Nydalen, 0440 Oslo
E-post: psyk@lds.no 

Klinikk for psykisk helsevern består av et akuttmottak med 6 døgnplasser og 6 lukkede sengeposter med 10 døgnplasser hver.

lds_phv_bygg_4691844_600x300png

Om klinikken

Klinikk for psykisk helsevern består av et akuttmottak (PAM) og 6 poster med tilsammen 66 døgnplasser.

Les mer