Søvnlaboratoriet

Åpningstid: mand.-fred. 08.00-15.00
Adresse: Lovisenberggt. 17, 0440 Oslo
Søvnlaboratoriet ligger i 2. etasje
Tlf. ekspedisjon: 23 22 55 01
Tlf.tid sykepleier søvn: man.-fre. 11.30-12.00, 23 22 63 47
Avdelingsleder: Hanne Rusten Solås

Henvisning

Søvnlaboratoriet utreder og behandler pasienter som har pusteforstyrrelser under søvn (søvnapné). Målinger av pustemønstret under søvn skjer oftest poliklinisk, men vi har også mulighet for inneliggende søvnregistrering. Pasientene følges opp av ØNH-lege og sykepleier på poliklinikken.

Hva er søvnapné?

Når man har forstyrrelser i pusten under søvn medfører det redusert kvalitet på søvnen. I etterkant av pustestoppene får man ofte korte oppvåkninger som gjør søvnkvaliteten dårlig. Dette vil ha negativ innvirkning på funksjon på dagtid og kan også aktivere systemer i kroppen som blant annet gir økt hjertefrekvens og økt blodtrykk. Les mer

Utredning

Vi utreder både barn og voksne med søvnproblemer. Ut fra aktuell problemstilling beskrevet i henvisningen til søvnlaboratoriet avgjøres hvilken type søvnregistrering pasienten bør gjennomgå. Les mer

Behandling

Ut fra resultatet av søvnutredningen vil legen kunne anbefale aktuell behandling. Den vanligste og beste behandlingen for søvnapné er CPAP- behandling under søvn. Les mer

Behandling med maske og pustemaskin

Felles for alle maskiner er at man må få tilpasset en maske som passer den enkelte pasient. Det finnes flere forskjellige typer å velge blant. Pasienten vil i samtale med sykepleier på søvnlaboratoriet få informasjon om aktuell maske og man vil der få prøvd ut den type man tenker vil fungere best. Les mer

God søvn - hva er det? Og hva kan man gjøre på egen hånd?

At god søvn er viktig for helse og velvære er noe de fleste vet, men hva er god søvn? Søvnbehovet er individuelt og hovedregelen er at dersom man føler seg uthvilt om dagen har man fått tilstrekkelig med søvn. For noen kan det være i underkant av 6 timer, mens andre trenger mer enn 9 timer. Les mer