Kontaktinformasjon

Post 10 – ortopedi og generell kirurgi

Henvisning

Post 10 har 20 sengeplasser fordelt på enkelt-, og dobbeltrom.
Vi er en elektiv avdeling. Vi tar imot pasienter innenfor ortopedi og generell kirurgi fra hele landet.
Vi er spesialister på operasjoner i store ledd som kne, hofte og skulder.

Eksempel på operasjoner vi utfører:

- Kneproteser
- Hofteproteser
- Skulderproteser
- Knenære osteotomier
- Korsbånd
- Ulike skulderoperasjoner
- Brokk
- Galle
- Torakoskopisk sympatektomi

Avdelingssykepleier: Gunnhild Skorgen
Assisterende avdelingssykepleier: Tone A. Rasmussen
Fagutviklingssykepleier: Marianne Stålcrantz Engenes
Avdelingsoverlege: Arild Aamodt

Telefonnummer: 23225910

Beliggenhet: 4. etasje, fra sykehusets hovedresepsjon

Vi har et engasjert og dedikert tverrfaglig team. Det tverrfaglige teamet består av ortopeder, anestesileger, sykepleiere, hjelpepleier, prest og fysioterapeuter.

Ledig stilling hos oss finner du sammen med sykehusets øvrige stillingsutlysninger.