Kontaktinformasjon

Ortopedi

Ortopedisk virksomhet omfatter særlig operasjoner i de store ledd, i tillegg til et bredt spekter av andre inngrep.

Henvisning

Fritt sykehusvalg i Norge gjør at avdelingen tar imot pasienter fra hele landet.

Med ca. 1000 innsatte kne- og hofteproteser årlig er klinikken størst i landet på området. Det er også høy aktivitet innen skulderkirurgi med ca. 800 skulderoperasjoner årlig.

Avdelingen har omfattende erfaring og kompetanse innen artroskopisk kirurgi (kikkehullsteknikk). Avdelingen utdanner spesialister innen ortopedi.

Innen skulderlidelser og protesekirurgien har avdelingen over mange år hatt en bevist satsing for å utvikle en særlig kompetanse og kvalitet. Sykehuset kan vise til meget gode resultater ut fra rapportene som kommer fra Nasjonalt Register for Leddproteser. I tillegg har avdelingen bygget opp sitt eget kvalitetsregister som til enhver tid overvåker kvaliteten på pasientbehandlingen og sikrer at de gode resultatene som sykehuset har hatt gjennom flere år vedvarer over tid.

Avdelingen har konsentrert seg om skulderkirurgi. Diagnostisering og behandlingsmetode for denne pasientgruppen er et fokusområde for forskning og utvikling. Avdelingen får henvist pasienter fra hele landet for skulderoperasjoner. Her finnes det ingen nasjonal registrering, men Lovisenberg kirurgi får mange pasienter henvist fra andre avdelinger og pasienter som har vært behandlet hos andre først. Dette er et synlig bevis for den faglige anerkjennelse avdelingen har.

Se ventetider her.