Kontaktinformasjon

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

...er fra mars 2018 tilgjengelig på intra- og internett. Klikk her for å se den.

Her finnes informasjon knyttet til pasientforberedelser, indikasjoner og tolkning av enkeltsvar for analyser innen medisinsk biokjemi.