Kontaktinformasjon

Analyseoversikt - Laboratoriehåndbøker

Laboratoriehåndbøkene inneholder nyttig informasjon om analyser innen medisinsk biokjemi og mikrobiologi, bl.a. forhold rundt pasientforberedelser, indikasjoner og tolkning av svar.

 

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Se vedlegg for aktuelle referanseområder, måleprinsipper, analytisk variasjon og akkrediterte analyser gjeldende på LDS.

 

Brukerhåndbok i mikrobiologi (OUS)