Laboratorium

Telefon: 23 22 64 54
Åpningstider poliklinikk: Man-fre 07.30 - 15.00

Henvisning

Laboratorium for medisinsk biokjemi utfører blodprøvetaking, analysearbeid, taking av EKG og bentetthetsmålinger. Avdelingen skal gjennom et variert analyserepertoar, riktig analysekvalitet og god service gi rekvirentene et adekvat supplement til medisinsk diagnostikk og behandling. Blodprøver fra primærhelsetjenesten mottas og analyseres daglig. Vi tar også blodprøver på flere sykehjem. Årlig analyserer vi over 1 100 000 analyser, hvorav inneliggende pasienter utgjør hovedtyngden.