Fysioterapi

Sjeffysioterapeut: Grete Andreassen - Tlf.: 959 737 69, e-post: gran@lds.no
Vaktordning: alle helger og helligdager kl. 08:00 - 15:00.
Vakttelefon, medisin: 23 22 63 91, kirurgi: 23 22 54 11
Henvisning

Det er fysioterapeuter tilknyttet alle kliniske avdelinger ved sykehuset. Vi samarbeider med aktuelle rehabiliteringssteder, fysioterapitjenesten i bydelene sykehuset har ansvar for (sektorens bydeler) og fagmiljøer ved øvrige sykehus i Oslo-området. Hovedarbeidsoppgaver er; funksjonsvurdering / kartlegging, tidlig opptrening og undervisning. Behandlingen foregår både individuelt og i gruppe.

Enhet for fysioterapi - Kirurgi

Avdelingsleder: Ann Magrit Korsvold, 901 58 715 , e-post: anmk@lds.no. Fysioterapeutene knyttet til kirurgisk avdeling arbeider ved sengepostene, dagkirurgisk post, poliklinikk og deltar i pasientundervisning.

Les mer

Enhet for fysioterapi - Psykiatri

Avdelingsleder Marianne Jorem Veland, tlf.: 901 725 58, e-post majh@lds.no. Fysioterapeutene arbeider ved Psykiatrisk akuttavdeling, Seksjon Døgn og ved Gruppeseksjonen Lovisenberg Distrikts Psykiatriske Senter (LDPS).

Les mer

Enhet for fysioterapi - Hospice

Kontaktperson: Britt Carlsen, tlf.: 902 756 24, e-post; bric@lds.no. Fysioterapitjenesten betjener de ulike tilbudene ved Hospice Lovisenberg - senter for Lindring og Livshjelp, blant annet døgnenheten og Livshjelpssenterets dagbehandling og kurstilbud.

Les mer