Kontaktinformasjon

Film for barn: Da Håkon og Siri var på sykehus

En film som forteller litt om hvordan det er å bli operert på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Klikk på bildet for å se filmen. (Scroll down for english and somali versions).

English version

Somali version