Anestesi

Sentralbord: 23 22 50 00

Henvisning

'Anestesi' betyr uten følelse, og i dag er det en forutsetning å bli operert med en eller flere former for anestesi. Valg av anestesi er avhengig av din helsetilstand og/eller type operasjon du skal gjennomgå.


Skal du opereres hos oss?

'Anestesi' betyr uten følelse, og i dag er det en forutsetning å bli operert med en eller flere former for anestesi. Valg av anestesi er avhengig av din helsetilstand og/eller type operasjon du skal gjennomgå.

Les mer

Om Anestesiavdelingen

Anestesiavdelingen er organisert under kirurgisk klinikk og er delt i to seksjoner, en for sykepleietjenesten og en for legetjenesten. Avdelingen har 20,75 stillingshjemler for anestesisykepleiere og det er 10 anestesileger, inkl. leder. Anestesisykepleier og anestesilege har beredskapsvakt 24 timer.

Les mer

Anestesi til voksne

Voksne pasienter får enten full narkose eller regionalanestesi. Pasienter som ikke ønsker narkose, kan eventuelt opereres bare i regionalanestesi og være våkne under operasjonen. Anestesilegene har høy kompetanse på regionalanestesi til ortopedisk kirurgi. Les mer

Er du anestesisykepleier?

Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende, oversiktlig og trivelig. Vi tilbyr introduksjonsprogram med kontaktsykepleier, jevnlige personalmøter, temaundervisning, kurs, forskning og fagutvikling. Les mer