Kontaktinformasjon

Kapell på Hospice Sangen

Hospicekapellet er et vakkert og stemningsfullt rom som pasientene på Hospice Sangen kan benytte seg av. Hver pasientgruppe har tilbud om en egen gudstjenester en gang i måneden.

undefinedHospice Sangen har fast ansatt sykehusprest og musikkterapeut som leder gudstjenesten. Under gudstjenesten er det anledning til å tenne lys på lystreet, og det tennes tre lys for pasienter, pårørende og ansatte.

Kapellet står åpent hele dagen slik at pasienter og ansatte kan gå inn og sette seg ned i stillhet. Alteret vender ut mot hagen, og Mjøsa kan skimtes i det fjerne.

Glasskunsten i altertavlen er inspirert av Henrik Wergelands dikt «Til min Gyldenlakk». Med sine lyse farger gir rommet et vakkert og harmonisk inntrykk, og det har også vært benyttet til bryllup.

Altertavlen er laget av Norsk Glasskunst ved Tone Stensrud.
Sanitetsforeningen og andre givere har finansiert istandsettingen av kapellet.