Kontaktinformasjon

Palliasjon på dagsorden i verdens 5. fattigste land

Prosjektet i palliasjon mellom de tre sykehusene; Nkhoma Mission Hospital, Haraldsplass Diakonale sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus er nå inne i sitt tredje år. 

 

Spesialsykepleier Tone Sundal og seksjonsleder Joran Slaaen var 7.-21.april på besøk ved Nkhoma Mission Hospital i Malawi som et ledd i vårt treårige samarbeidsprosjekt i palliasjon. Fra Haraldsplass deltok prosjektleder Aina Drengenes og professor i palliativ medisin Jan Henrik Rosland.

Prosjektet i palliasjon mellom de tre sykehusene; Nkhoma Mission Hospital, Haraldsplass Diakonale sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus er nå inne i sitt tredje år. Første uken av oppholdet ble det arrangert 5. dagers workshop for helsearbeidere på Helsesentre i sykehusets nedslagsfelt. I alt 17 sykepleiere og clinical officers («nasjonale leger») fullførte kurset, og vil etter to ukers praksis være skolert i grunnleggende palliasjon. Andre uken jobbet vi sammen med palliativt team på poliklinikken og vi deltok på hjembesøk. Å sitte på et bitte lite kontor på sykehuset og observere hvordan de tar imot og behandler pasienter og pårørende er en nyttig erfaring. Vi kan innimellom uttrykke frustrasjon over uegnede lokaler her hjemme, men det er ingenting sammenlignet med hva de har å rutte med i Nkhoma. Når man da i tillegg skal være en læringsinstitusjon og ha studenter med på konsultasjoner, det er nærmere 28 grader i rommet og pasienter med ca. cervix er uten tilgang til såpe og bind, da er det godt for en mzungu (hvit) å ha en flaske vann i sekken.

Å være med på hjembesøk er kanskje den sterkeste opplevelsen. Å kjøre 1,5 timer på veier som best egner seg for motorsykkel, for deretter å gå 20 minutter til pasientens hjem fordi veien er for smal, gir perspektiver. Disse besøkene langt unna sykehuset, i bitte små husklynger på 4-6 jordhytter, hvor pasienten gjerne ligger på en sivmatte under et tre er bilder vi vil bære med oss. Det var tomt for morfin mixtur denne gang, så vi måtte ved flere anledninger lære pårørende å knuse tabletter for å gi disse i tynn nsima (grøt av maismel). Kreftsvulster vi ikke ser her hjemme, som kaposi sarkoma, sterke lukter fra gyncancere, mangel på medisiner og utstyr vi er vant til å ha tilgjengelig i rikt monn. Tror ikke vi aner hvor heldige vi er her oppe i nord. Og midt i denne nøden opplever vi en utrolig varme og omsorg for den som er syk. Den syke er ikke overlatt til seg selv, her stiller familien eller landsbyen opp. Og vi besøkende inkluderes i denne varmen. Ikke rart Malawi kalles «The warm heart of Africa».

Oppfølging av det palliative teamet i Nkhoma var sentralt under oppholdet. Teamet har vist fremgang når det gjelder organisering av pasientbehandling, workshop og logistikk i forhold til hjembesøk mm. Mentorarbeid er sentralt i prosjektet, her møter vi stadig utfordringer, trolig på grunn av kulturelle forskjeller. Vi hadde også møter med sykehusets ledelse og ledelsen av palliativt team for å evaluere prosjektet og vurdere behovet og muligheten for en eventuell videreføring av prosjektet. I tillegg hadde vi møter med stedlige ansatte i Kirkens Nødhjelp, Den norske ambassaden og CHAM (den kirkelige paraplyorganisasjonen for helse) for å informere om prosjektet. Dette er et av få prosjekter som kun handler om kompetanseoverføring, ikke bistand. Det gjør inntrykk at palliasjon er satt på dagsorden i ett av verdens fattigste land hvor det blant landsbyhøvdinger og healere er stor motstand; hvorfor bruke penger på feil personer, de skal jo dø?! Våre samarbeidspartnere ønsker å jobbe frem en modell hvor frivillige er skolert til å ivareta pasienter hjemme, disse vil ha en link til nærmeste helsesenter hvor sykepleiere og clinical officers er utdannet i grunnleggende palliasjon, og disse vil igjen ha kontakt med palliativt team som primært skal håndtere de mest komplekse pasientene. Så langt er 32 helsearbeidere, 20 frivillige og 25 religiøse ledere kurset. Det er totalt 15 helsesentre, så vi håper å kunne bidra med flere kurs for å realisere en modell vi synes er både riktig og god.

 I forkant av besøket hadde Hospice Lovisenberg et innlegg på facebook med oppfordring til å strikke kuvøsesett til premature i Malawi. Dette tok helt av, nærmere 670 000 har sett innlegget og vi har mottatt mengder med flotte kuvøsesett. Vi hadde med nærmere 1700 sett til Nkhoma, og har minst like mye på lager til neste tur. At folk har lyst til å bidra og gjøre en forskjell er herved hevet over enhver tvil J

 En STOR TAKK til dere som har bidratt med strikking eller økonomisk støtte, og ikke minst TAKK til sykehuset for tilretteleggingen av dette viktige prosjektet. Det nytter!

 

 

Ambulanse Chimbalanga helsesenter

 

 

På vei til hjemmebesøk

 

 

Kuvøsesett fra Norge

 

Kursdeltagere

 

Poliklinikk

 

 

 

Ukens bad