Kontaktinformasjon

Pårørendekurs Hospice

Å leve som pårørende til en kreftsyk, gir ulike utfordringer i hverdagen. Med pårørendekurset ønsker vi å bidra til mestring  gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling.

Tema som belyses under kurset er blant annet:

  • Stressmestring
  • Vanskelige medisinske valg
  • Praktiske utfordringer og muligheter for deg som pårørende
  • Mas om mat
  • Musikk og lyrikk som livshjelp

 

Kurset holdes to ganger i halvåret og går over to ettermiddager.

Neste kurs er torsdag 17.10 og 24.10 2019.

Tidspunkt: Kl. 15.30 - 19.00

Sted: Lovisenberg Livshjelpsenter

Det serveres et enkelt måltid.

 

Legehenvisning og egenandel etter gjeldende satser.