Kontaktinformasjon

Lovisenberg Livshjelpsenter

Lovisenberg Livshjelpsenter tilbyr lindrende dagbehandling, poliklinikk og kurs for pårørende og etterlatte.

Livshjelpsenteret har et lindrende team med ambulerende virksomhet til eget sykehus og samarbeider med hjemmetjenesten og sykehjem. Oppdraget til teamet er primært kompetanseoverføring.

Livshjelpsenteret er et tilbud for:

  • Palliative pasienter med kreft eller annen alvorlig sykdom som har fysiske, psykiske, sosiale eller eksistensielle behov
  • Pasienter i tidlig palliativ fase med behov for rådgivning
  • Pårørende til pasienter med kreft eller annen alvorlig sykdom med behov for rådgivning

 

Livshjelpsenteret tilbyr:

Lindrende poliklinikk: Tilbud om samtaler og oppfølging av pasienter og pårørende.

Lindrende dagbehandling: Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging en dag per uke.

Kurs for pårørende og etterlatte: Aktuelle kurs: se info her.

Lindrende team: Rådgiving og veiledning til sykehus, sykehjem og hjemmetjenesten.

 

 

Avdelingssykepleier: Rigmor V. Lindahl

Telefon: 23 22 51 70

Beliggenhet: Geitmyrsveien 45A (Gammel villa).