Kompetanseenheten

Kompetanseenheten har som oppgave å arbeide med kompetanse- og fagutvikling og kvalitetsforbedrende arbeid og forskning i egen enhet.

cover3-omsorg-2-2018_600x300jpg

Artikkel i Omsorg

I nummerutgaven Total pain til Omsorg - Nordisk tidsskrift for palliativ medisin ble artikkel fra Hospice publisert. 

Les mer