Kontaktinformasjon

NOU 2017:16 På liv og død

"NOU 2017:16 På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende" ble onsdag 19.12 overrakt til helse- og omsorgsminister Bent Høie av utvalgsleder Stein Kaasa.

Utvalget hadde som mandat å vurdere dagens palliative tilbud og foreslå nye tiltak. Organisering av palliasjon i helsetjenesten, forskning, pasienttilpassede forløp, tidlig palliasjon og pårørende var noen av punktene som ble fremhevet under presentasjonen av NOUen. I palliasjonsutvalget har også Joran Slaaen sittet. NOU 2017 vil være et viktig dokument for den videre organisering og arbeid med palliasjon i Norge.

Se også artikkel i Dagens medisin

 

Helseministeren overrekkes NOU fra utvalget

 

 

 

Joran Slaaen, seksjonsleder ved Hospice Lovisenberg

Are Normann, Tone Ikdahl og Jancike Bjercke var tilstede