Kontaktinformasjon

Hospice Lovisenbergdagen 2018

Hospice Lovisenberg markerte fredag 12. oktober den internasjonale "World hospice and palliative care day" med et halvdagsseminar.

Det ble avholdt i auditoriet på LDS. Seminaret ble åpnet av klinikksjef Hallvard Fanebust. Rundt 100 påmeldte fikk være med på presentasjonen av Hospice sin ny undervisningsfilm om "Intimitet og nærhet i et sårbart landskap". Videre var det foredrag om opplevelser av kroppslige endringer ved alvorlig sykdom, kommunikasjonsferdigheter og ivaretagelse av den åndelige og eksistensielle behov hos pasientene.

De som ønsker å bruke undervisningsfilmen kan kontakte Karoline Borgen på e-post: karoline.borgen@lds.no

 

Linda og Knut, frivillige på Hospice

 

Marit, frivillig på Hospice

 

Foredragsholder Vibeke Bruun Lorentsen

 

Foredragsholder Bente Baklund

 

Foredragsholder Tonje Lundeby

 

 

Foredragsholder Christina Aase